Indholdsfortegnelse

Kapitler og sektioner i guiden:

Inkluderede videoer

 1. Excel video-tutorials for begyndere | Introduktion
 2. Indtastning af data i Excel | Grundlæggende data behandling
 3. Formatering af tal og tekst i Excel
 4. Cirkeldiagrammer i Excel
 5. Søjlediagrammer i Excel
 6. Kurvediagrammer, punktdiagrammer og minidiagrammer
 7. Grundlæggende beregninger i Excel
 8. Formler, akkumulering og brug af $ i Excel
 9. Grundlæggende funktioner i Excel
 10. Sortering og filtre i Excel
 11. Betinget formatering i Excel
 12. Pivottabeller i Excel
 13. Pivotdiagrammer, Pivottabel layout og feltindstillinger
 14. HVIS + OG (if, then, else) funktioner i Excel
 15. LOPSLAG og VOPLSAG (VLOOKUP og HLOOKUP) i Excel
 16. INDEKS og SAMMENLIGNING (INDEX og MATCH) i Excel
 17. Makroer i Excel | Sådan laver du en!
 18. VBA programmering i Excel | Introduktion del 1
 19. VBA programmering for begyndere i Excel | Introduktion del 2
 20. Funktioner og subroutines i VBA programmering
 21. Debugging og fejlfinding i Excel
 22. Public og Private funktioner og subroutines i Excel
 23. Programmering af makroer i Excel
 24. VBA programmering i Excel | Variabler, Inputbox og Messagebox
 25. Sådan laver du en userform med VBA i Excel
 26. Sådan laver du en Gant Chart med Excel
 27. Sådan laver du lables med Excel og Word
 28. Sådan laver du brevflet med Excel og Word
 29. Sådan laver du dropdown menu / liste med Excel
 30. Sådan laver du tekst til kolonner med Excel
 31. Sådan fryser du kolonner og rækker i Excel
 32. Arbejd med billeder i celler
 33. Genvejstaster i Excel
 34. Stavekontrol i Excel
 35. Linjeskift i celle og sammensæt tekst
 36. Lås celler i Excel | Sådan gør du!

Videoerne leveres af NemProgrammering.dk, og fås eksklusivt som downloads sammen med Excel Guiden.

Uddrag af ebogens indholdsfortegnelse

 • Hvad er Excel?
 • Brugerfladen | En grundlæggende gennemgang
 • Startskærmen
 • Hurtig adgang
 • Båndet
 • Formellinjen
 • Regnearket
 • Genvejemenu og miniværktøjslinjen
 • Genveje
 • Opgaveruden
 • Udskriv regneark
 • Indstillinger
 • Opdatering
 • Arbejd med flere regneark
 • Sådan opretter du et nyt regneark
 • Sådan kopiere/duplikerer du et regneark
 • Sådan navngiver og flytter du et regneark
 • Sådan sletter du et regneark
 • Sådan farvelægger du dine regneark-faner
 • Hvad kan et regneark indeholde
 • Musemarkøren – 5 udseender
 • Justering af kolonner og rækker
 • Indsæt/slet rækker og kolonner
 • Udklipsholderen – Klip, Kopier og Indsæt
 • Skrifttype – Style dit indhold
 • Justering – Flyt dit indhold rundt i cellen
 • Sådan justerer du dit indhold i cellen
 • Roter og indryk dit indhold
 • Tilpas indhold til cellen
 • Tal – Vis dine talværdier med den rigtige formatering
 • Typografier – Prædefineret formatering af dit indhold
 • Sådan gemmer du din egen formatering
 • Redigering – en blandet pose bolsjer
 • Spar tid med fyld og fyldhåndtaget
 • Sådan rydder du formatering og eller indhold
 • Grundlæggende sortering
 • Grundlæggende filtre (AutoFilter)
 • Søg og erstat i Excel
 • Formler (og funktioner)
 • Regneoperatorer
 • Matematiske operatorer
 • Sammenligningsoperatorer
 • Sammenføjningsoperatorer
 • Referenceoperatorer
 • Funktionsbiblioteket – Din adgang til funktioner
 • Hurtig Analyse – endnu en genvej til funktioner
 • Beregn din låne-ydelse – En finansiel funktion
 • Hvis A er højere end B, så skal dette ske… – En logisk funktion
 • Fjern de første fem karakterer i en tekst – En Tekst funktion
 • Giv mig dato og tidspunkt – En Dato og klokkeslæt funktion
 • Find nøgleværdi i tabel – En Opslag og reference funktion
 • Afrund et tal – En Matematik og trigonometri funktion
 • Relative og absolutte reference
 • Referencer på tværs af ark
 • Navngivning af celler
 • Visualisering og sporing af formler
 • Indsæt | Illustrationer og diagrammer
 • Sådan indsætter du illustrationer og billeder
 • Diagrammer: cirkeldiagram, søjlediagram, kurvediagram, minidiagram
 • Sidelayout i Excel
 • Temaer
 • Sideopsætning – tilpas dit regneark til indhold og print
 • Skaller til – Automatisk skallering til print
 • Arkindstillinger – Vis/skjul printområde og gitterlinjer
 • Lås rækker eller kolonner fast med ”Frys ruder”
 • Sådan bruger du stavekontrol i Excel
 • Indsæt kommentarer til data
 • Sådan beskytter du dit ark eller projektmappe mod rettelser
 • Betinget formatering | Avanceret Excel
 • Prædefinerede celleregler
 • Manuelt opsatte formateringsregler
 • Betinget formatering med hurtig analyse
 • Flere genveje og deaktivering af Enter | Avanceret Excel
 • Tal- og tidsformater | Avanceret Excel
 • Specielle formater
 • Brugerdefinerede formater
 • Tidsformater og regning med disse
 • Indsæt speciel
 • Filtre og sortering | Avanceret Excel
 • Fjern dubletter | Avanceret Excel
 • Tekst til kolonner | Avanceret Excel
 • Importer og eksporter data | Avanceret Excel
 • Pivottabeller | Avanceret Excel
 • Flere diagramtyper | Avanceret Excel
 • Kontrolelementer | Avanceret Excel
 • Dropdown-menuer (rullelister)
 • Skalafelter
 • Datavalidering | Avanceret Excel
 • Scenariestyring | Avanceret Excel
 • Flere funktioner | Avanceret Excel
 • Logiske funktioner
 • Dato- og klokkeslætsfunktioner
 • Opslags- og referencefunktioner
 • Makroer i Excel | Avanceret Excel